G Ö T E B O R G S  K U L T U R H I S T O R I S K A EK. F Ö R E N I N G

G K E F

GKEF ( Göteborgs Kulturhistoriska Ek. förening) levandegör kulturmiljöer genom engagemang och lyhördhet för platsen.
Genom att öka den historiska förståelsen för platser folkbildar vi samt skapar mervärde för event och arrangemang.

Vi producerar och genomför publika evenemang där kulturhistorien och kulturarvet skall ha en framträdande plats och ge bestående värden.
Med insikt och glädje skapar vi kvalitét och mervärde för våra uppdragsgivare.

Kunder
Kunder
Samarbetspartners
Samarbetspartners
Medlemskap
Medlemskap