G Ö T E B O R G S  K U L T U R H I S T O R I S K A EK. F Ö R E N I N G

M E D L E M S K A P

Önskar du deltaga med medlemskap i föreningen
är du varmt välkommen. Du kan antingen vara passiv
medlem och stötta oss – eller aktiv då vi behöver engagemang
vid olika evenemang och aktiviteter.
Medlemsavgifter
Företag Bronsnivå 2500 kr
Företag Silvernivå 5000 kr
Företag Guldnivå 10.000 kr
Privatpersoner 100 kr
Märk din insättning med namn eller företag.

BG 5058-5322

Företag som deltager får en fint inramad plakett

som bevis för att ni stöder det svenska kulturhistoriska
arvet.

Privatpersoner ( och även företag) blir inbjudna till
GKEF:s olika aktiviteter och arrangemang.

Är du själv försäljare, guide, eller har en förening
som du vill ansluta till våra arrangemang är du välkommen
att kontakta oss.
petra@gkef.se (Petra Lindskog)
sven@gkef.se  (Sven Hagnell)