G Ö T E B O R G S  K U L T U R H I S T O R I S K A EK. F Ö R E N I N G

K U N D E R

Företag som kräver en historisk inramning vid event.
Statliga och kommunala bolag .
Olika typer av festarrangemang som kräver det lilla extra.