S K A N S E N  K R O N A N

Som befästning längst upp i Göteborgs stadskärna med utsikt över hela Göteborg – firar vi livets alla glädjeämnen. Fester, middagar, bröllop, aktiviteter, event av olika slag och karaktär som behöver en extra fin inramning – dessa bokar ni hos oss. Varmt välkomna till Skansen Kronan – en del av ditt kungadöme.

M Ö T  V Å R T  T E A M

    Petra Lindskog

    Executive Director & Business Development

    Maria Wiir

    Customer Relation Manager

V A R M T  V Ä L K O M M E N  A T T  K O N T A K T A  O S S  M E D  D I N  F Ö R F RÅ G A N